CQ DX Marathon

DX Marathon Rules - v češtině / In Czech

by Lada OK2PAY

DX Maraton časopisu CQ - PRAVIDLA SOUTĚŽE 2023

Translation by Lada OK2PAY.


Překlady těchto pravidel jsou poskytovány pouze pro informační účely. Official Rules in English


Doba trváni: 1. LEDNA – 31. PROSINCE 2023 – UZÁVĚRKA Soutěže : 5. LEDNA 2024 ve 2359 UTC

CQ DX Marathon je navržen tak, aby podporoval DXingovou aktivitu po celou dobu roku více než jen o závodních víkendech a během DX expedic. Vzhledem k tomu, že činnost není soustředěna do konkrétních časových úseků, dělat QSOs na všech radioamatérských pásmech, včetně těch, které se běžně nepoužívají pro závody (např. 60, 30, 17 a 12 metrů).

Bodování je jednoduché: každá nová země jeden bod,každá nová zóna také jeden bod během celého roku. Na konci sečtěte body a to je vaše celkové skóre. Neexistují žádné násobiče.

Zde jsou kompletní pravidla

OBDOBÍ AKTIVITY

CQ DX Marathon je celoroční aktivita, začínající v 0000 UTC 1. ledna a končící v 2359 UTC 31. prosince. Každý ročník je samostatný.

FREKVENCE

Lze použít jakoukoli autorizovanou amatérskou frekvenci. Spojení přes převaděče nebo satelity nejsou povolena, ani spojeni s námořními nebo leteckými mobilními stanicemi. Všechna spojení musí být navázána výhradně na amatérských rádiových pásmech. Spojeni typu Echolink se nepočítají.

DRUHY PROVOZU

Lze použít jakýkoli autorizovaný amatérský druh provozu. V DX maratonu budou uznány provozy – CW, FONE A DIGITAL. S výjimkou odeslání v jediném provozu jsou cross=mode QSOs povolena, ale provoz používaný DX stanicí musí být uveden v logu.

VSEOBECNÉ PODMÍNKY

Každý účastník DX maratonu může odevzdat jeden deník z jednoho QTH. Účastníci předkládající logy v jednom modu nebo v jednom pásmu musí obsahovat pouze tato QSOs Logy odeslané s více mody nebo více pásmy nebudou brány v úvahu pro kategorie …single-mod nebo sigle-band. Logy se dvěma nebo více volacími znaky se budou počítat jako jeden log, pouze pokud všechna QSOs byla navázána stejným (jediným) operátorem na stejné stanici používající stejné antény a každá použitá volací značka je uvedena v seznamu sekce komentáře formuláře pro odeslání. Dálkové ovládání je povoleno pokud jsou všechny vysílače, přijímače a antény na JEDNOM fyzickém místě umístění. Vzdálená stanice v jiné zemi, než je země majitele licence musí splňovat všechny místní zákony a předpisy. Logy, které obsahují QSOs vytvořené s pomocí vzdáleného přijímače nebo vysílače a z primární stanice nejsou povoleny.

KATEGORIE

Existují tři  třídy, „Formula“, „Limited“ a “Unlimited =Neomezený.”

FORMULA

Soutěžící si může vybrat jednu ze dvou možností v této třídě:

(1) Všechna QSOs musí být navázána s maximálním výstupním výkonem 5 wattů, bez ohledu na pásmo nebo mod.

(2) Nebo operátor smí používat maximálně 100 wattů výstup na jednoduchou anténu, jako je vertikální nebo dipólová (viz dodatek níže pro další pravidla týkající se antén používaných v obou variantách třída formule).

Operátor ve třídě Formula si musí vybrat QRP (5 wattů nebo méně) nebo 100 wattů a omezené antény na začátku ročníku DX maratonu. Všechna QSOs musí být udělána bez použití vyššího výkonu resp nepovolené antény. Sítě jako DX Cluster® jsou povoleny. Podrobnosti o použitých anténách musí být uvedena jedna z možností třídy Formula Podrobnosti o použitých anténách ve třídě Formula musí být uvedeny v přihlašovacím formuláři pro kvalifikaci do Formula Class. Bez popisu antény (například typ, výška a délka) bude účastník přeřazen do třídy ….. “Unlimited =Neomezený.”

LIMITED

účastníci třídy mají povolen maximální výkon výkon 100 wattů a jednoduché antény, jako jsou vertikální nebo dipóly, plus malé směrové antény, jako jsou Yagis a víceprvková smyčka, hex a quad antény pro 6-, 10-, 12-, 15-, 17- a 20-m pásma a jednoprvkové otočné dipóly pro pásmo 30 a 40 metrů.Další popis Limited naleznete v příloze níže. Všechny kontakty musí být provedeny bez použití vyššího výkonu nebo zakázaných antén. Použití sítí, jako je DX Cluster®, je povoleno. Podrobnosti o anténách používaných v třídě Limited musí být uvedeny na oficiální přihlašovací formulář pro kvalifikaci do této třídy. Bez popisu antény (například typ, výška a délka) bude účastník přeřazen do třídy ….. “Unlimited =Neomezený.”  

UNLIMITED

Lze použít jakoukoli anténu nebo antény a výkon, pro který má provozovatel licenci. výkon, pro který má provozovatel licenci. Použití tečkovacích sítí Použiti sítí jako je DX Cluster® je povoleno.

BODOVÁNÍ

Každá udělana země má hodnotu jednoho bodu. Každá CQ zóna je v hodnotě také jednoho bodu Celkové skóre je součtem zón a zemí pracoval v jakémkoli modu a libovolném povoleném pásmu. Neexistují žádné násobiče. jKaždá země a zóna se počítá pouze jednou. Jedno QSO se může počítat pro zemi i zónu.Pokud v roce děláte 238 zemí a 37 zón, vaše skóre je 275. Pokud děláta všech 40 zón a 150 zemí, vaše skóre je 190. Seznam zemí DXCC plus zemi WAE (4U1 …VIENNA….GM/S…EU-012….IG9,IH9….IT9….JW-Bear Island….TA1-EU Turkey ) a CQ zon je na Webových stránkách DX Maratonu. V případěpřípadě rovnosti bodů ten, jehož poslední bod byl chronologicky dříve, bude posouzen jako vítěz. Rozhodnutí manažera DX maratonu jsou konečná.

LOG

Formuláře musí být podány elektronicky prostřednictvím DX Maratonu ( nahrají se na webovou stránku, https://dxmarathon.com/ ) Pokud účastník není schopen použít odkaz pro nahrání, mohou být odeslány e-mailem na adresu logs@dxmarathon.com. Formulář Microsoft Excel® do kterého se kontakty dají zadat, je k dispozici ke stažení z CQ DX Web Marathon na https://dxmarathon.com.

Web také poskytuje další možnosti pro ty, kteří nemají přístup k Excel®.Také je k dispozici Software pro generování formuláře pro podání DX Maratonu přímo ze soubor ADIF. Formuláře musí být doručeny do 5. ledna 2024,do ěšří UTC. Pokud se vaše primární volací značka během roku změnila, zadejte prosím aktuální volací znak v horní části přihlašovacího formuláře DX maratonu a přidejte předchozí (nebo soutěžní volací značku(y) v sekci komentáře formuláře.

OVĚŘENÍ

QSL nejsou vyžadovány. Pracujte jen se stanicemi kterým věříte že jsou legitimni (kontrola stanice v QRZ.comu je pomůcka ), a dbejte na to ,aby bylo QSO oboustraně jasně a řádně dokončeno. Skóre bude upraveno komisí DX Maratonu když se bude jednat o QSOs s piráty nebo jakoukoli stanicí, která není považována za legitimní. Příspěvky mohou být penalizovány nebo zrušeny v případech podvodu nebo špatného sportovní chování. Každé QSO může podléhat ověření DX Manažera maratonu. Rozhodnutí manažera DX maratonu jsou konečná.

KLUBY

Klubům se důrazně doporučuje používat tento rámec soutěž pro intramurální a regionální soutěže. Prosím, ujistěte se a do přihlašovacího formuláře zadejte název svého klubu.

VÝSLEDKY

Konečný seznam oficiálních skóre a vítězů bude zveřejněné v časopise CQ nebo na webu CQ a DX Marathonu ( webová stránka ). webová stránka.

OCENĚNÍ

PLAKETY

DX Marathon bude udělovat plakety následovně: celkově nejvyšší skóre v neomezené třídě; nejvyšší celkové skóre v omezené třídě; nejvyšší celkové skóre ve třídě Formula, 5wattové i 100wattové kategorii. Nejvyšší celkové skore pouze CW, nejvyšší celkové pouze SSB a nejvyšší celkové skóre pouze digitální; nejvyšší celkové skóre pro jedno pásmo 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60 a 80 metrů. Nejvyšší celkové skóre pro každý ze 6 kontinentů a nejvyšší celkové skóre CW v Evropě a Severní Americe. Plakety pro CW, SSB,DIGI a vítěze pásem a kontinentů jsou uděleny bez ohledu na třídu.Mohou být pouze uděleny pokud vítězné skóre v těchto kategoriích dosáhne alespoň 50 % skóre celkového vítěze třídy DX Marathon Unlimited. Účastníci mohou získat pouze jednu plaketu ročně. V případě účastníka který se kvalifikuje pro více než jednu plaketu, obdrží tento účastník plaketu pro nejvyšší úroveň na základě výše uvedeného pořadí.

CERTIFIKÁTY

Certifikáty jsou udělovány kvalifikovaným účastníkům v tomto pořadí: nejvyšší celkové skóre na pásmech 160 a 6 metrů; nejvyšší celkové skóre pro každý ze tří modů na každém kontinentu s s výjimkou CW v Evropě a Severní Americe; nejvyšší celkové skóre v každé CQ zóně; nejvyšší celkové skóre v každé zemi; celkově nejvyšší skóre pro každou třídu v USA; nejvyšší celkové skóre v Unlimited, Limited, třídy Formula 100 watt a Formula 5 watt ,nejvyšší celkové skóre v každém číselném distriktu USA. nejvyšší celkové skóre v každé kanadské provincii. Vítězové plaket nemají nárok na certifikáty. Jen jeden certifikát bude udělen každému přihlášenému. V případě účastníka s kvalifikací pro více než jeden certifikát, tento účastník obdrží certifikát pro nejvyšší úroveň na základě konečného výsledku.V těchto případech jsou rozhodnutí manažera maratonu konečná.

MLÁDEŽ

V roce 2022 jsme představili novou kategorii ….Youth overlay. Do kategorie Mládež pro rok 2023 se může přihlásit každý, kdo se narodil 1.1998 nebo později. Zvláštní certifikáty budou uděleny pro nejvyšší skóre mládeže na každém ze šesti kontinentů. Pro vstup do této kategorie musí účastník použít pole pro komentáře ve spodní části formulářé a jasně uvést, že se jedná o přihlášku pro mládež a také jasně uvést datum narození.Vše může byt zkontrolováno  

POZNÁMKY

ANTÉNY TŘÍDY FORMULA, VARIANTA 1

Operátoři volí možnost 5W jsou omezeny na antény na jednom stožáru a jejich výška nesmí přesahovat 65 stop nebo 20 metrů nad zemí. Drátové antény lze také použít, ale musí splňovat kritéria 100wattové varianty a mohou být podepřeny stožárem pouze v jednom bodě.

ANTÉNY TŘÍDY FORMULA, VARIANTA 2

Antény pro operátory, kteří si vybírají 100wattová možnost musí být buď jednoduché vertikální nebo Í drátové antény bez významnýho zisku. Nejsou povoleny žádné ziskové systémy, ať už vertikální nebo horizontální. Drátové antény, bez ohledu na typ, nesmí přesáhnout 130 stop nebo 40 metrů na délku, nesmí být vyšší než 65 stop nebo 20 metrů nad zemí v libovolném bodě antény a mohou být podepřeny pouze v jednom bodě Nejvyšší bod použitých vertikálních antén nesmí být výše než 65 stop nebo 20 metrů nad zemí Yagi, quady a otočné dipóly nelze v této kategorii použít Neexistuje žádný limit na počet antén, které mohou být použity, pokud každá anténa splňuje výše uvedená kritéria.

LIMITED CLASS ANTENNAS

Antény pro omezenou třídu zahrnují všechny vzorce Antény třídy 2 pro použití na všech pásmech plus směrové antény jako jsou Yagis a víceprvkové smyčkové, hex a quad antény na pásma 20 až 6 metrů. Směrové antény s ne více než 3 prvky na pásmo jsou povoleny na pásmech 20 až 6 metrů prvky na pásmo jsou povoleny na pásmech 20 až 6 metrů. Délka boomu nesmí přesáhnout 16 stop (5 metrů). Jednoprvkové otočné dipóly jsou povoleny pro 30 a 40 m pásma. Směrové antény a otočné dipóly nesmí být vyšší než 50 stop (15 metrů) nad zemí a musí být na jedné stožáru nebo podpoře.

QSOs

Každé QSO se zemí nebo zónou musí být 100%. Stanice,která dělá QSO s jinou stanicí očekává, že jeho značka bude přesně přijata Například K2MGA nemůže nárokovat QSO s DX stanicí, která zapsala jeho značku jako K3MGA. V některých případech je na základě QSL lístku provedena oprava v logu (po obdržení QSL od K2MGA). Aby se kontakt započítal, musí údaje na obou stranách správně ……. značka,čas,pásmo ,